วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

น้ำหนักมวย เรตมวย ซิกมวย 3 11 TGN ประจำวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556


ศึกจ้าวมวยไทย ช่อง 3 วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2556
เวทีมวยสยาม อ้อมน้อย  เวลา 12.15 น.

1 บุญหลง พยัคฆ์เมืองชล 106-------------105.8
   เหลี่ยมเพชร เกียรติบ้านหลา 108---------108.4-.4

2 ตระกูลก้อง ส.กิจรุ่งโรจน์ 118-------------117.2
   กึกก้อง พยัคฆ์เมืองชล--------------------119-1 

3 รุ่งแสงตะวัน ศิษย์ อ.บุญชอบ 130----------129.6
   โอโรโน่ ศิษย์นายกศิริศักดิ์------------------130

4 ฝนหลวง สุวิทย์ยิม 121-----------------121.4-.4
   เพชรพนม มีนะโยธิน 123---------------124.6-1.6


เรตช่อง3 (ช่วงเช้า)
1.บุญหลง พยัคฆ์เมืองชล .............11/8
2.กึกก้อง พยัคฆ์เมืองชล ..............3/2
3.รุ้งเเสงตะวัน ศิษย์อ.บุญชอบ ......10/9
4.ฝนหลวง สุวิทย์ยิม ...................10/9 ศึกมวยดีวิถีไทย ช่อง 11 วันเสาร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2556 
เวที อิมพิเรียล ลาดพร้าว  เวลา 14.00

1 เพชรนาคิน ตี๋เมืองเลย 105 ----------- 105
   เลิศศิลป์ เพชรนงนุช ------------------ 104.9

2 เพชรปิติ เอฟ.เอ.กรุ๊ป 103 ----------- 104.1-1.1
   น้องเบียร์ พยัคฆ์เมืองชล -------------- 102.7

3 เพชรชาติชาย ชาวไร่อ้อย 118 --------118.6-.6
   คมเกรียรติ ท.มโนธรรมรักษา ---------- 117.9

4 แก่นศักดิ์ เดชอดุลย์ 105 -------------104.3
   แสนเก่งเล็ก ส.กรรณิการ์ ------------- 105.6-.6


เรตช่อง11 (ช่วงเช้า)
1.เพชรนาคิน ตี๋เมืองเลย .........เสมอ
2.น้องเบียร์ พยัคฆ์เมืองชล......10/9
3.เพชรชาติชาย ชาวไร่อ้อย .....5/4
4..................................ไม่เปิด
ศึกมวยไทยลุมพินี ทีจีเอ็น วันเสาร์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ.2556 เวลา 16.00
เวทีมวยลุมพินี  เวลา 16.00

1 ทายาท เกียรติมนต์ขัย 117 ------------ 117.2-.2
   จ้าวเมืองคง พ.ทองบุราณ -----------------117

2 เพชรเก่ง อ.บุญช่วย 119 --------------- 117.8
   โอเล่ห์เล็ก เพชรสี่หมื่น ------------------ 118.2

3 เด่นลานนา อ.สุเมธ 102 ---------------- 102
   เกรียงไกร แพทองเจริญยนต์104 --------- 103.6

 4 เพชรรัตน์ เพชรโพธิ์ทอง 106------------106.4-.4
    นิเชาว์ สุวิทย์ยิม ----------------------- 106.6-.6


ซิกเดี่ยว

ช่อง 3

          คู่       2         ถือกระดาษแดง      ไม่ถือกระดาษน้ำเงิน
     
          คู่   1   3    4    5    สลับ

            ราคา     หู    คาง     หัว     ไหล่


 ช่อง  11  วิถีไทย

คู่    1   2    ตั้งแดง      นอนน้ำเงิน

คู่        3    4    5    สลับ  
   
 ราคา     ส้ม     ส้มลาย     ขาว     ขาวลาย 
  

ช่อง TGN

คู่     1     จับไหล่แดง      จับหูน้ำเงิน     คู่    2   3   4   5    สลับ 

ราคา     ไม่มีกระดาษ    กระดาษใบเล็ก     กระดาษใบใหญ่


 ซิก อู๋ 

ช่อง 3   

 คู่     1   2   4    5       เปิดเสื้อแดง    ปิดเสื้อน้ำเงิน
   
คู่      3     สลับ

 ราคา   ซ้ายแพง     ขวาขาด


ช่อง  11  วิถีไทย

 คู่    1   2          เขียวแดง    ชมพูน้ำเงิน 

      ราคา      ตรงถูก    ขวางแพง    พัดไปมาขาด

คู่     3   4    5    ตั้งแดง     นอนน้ำเงิน

      ราคา      เขียวถูก    ชมพูแพง    พัดไปมาขาดช่อง TGN 

คู่    1    2   3    เปิดแดง      ปิดน้ำเงิน  
  
คู่    4    5     สลับ 
   
ราคา    ซ้ายแพง     ขวาขาด      

      

ซิกมวยชาตรี

ช่อง  3 

คู่     1   5    ปิดแดง       เปิดน้ำเงิน       คู่      2    3    4          สลับ

       ราคา   ซ้ายแพง  ขวาขาด   


ช่อง  11  วิถีไทย

คู่     1   2      เปิดแดง       ปิดน้ำเงิน     
   
       ราคา   เขียวแพง  แดงขาด 

คู่    3   4   5    ถือกระดาษวงกลมเป็นแดง         ถือกระดาษสี่เหลี่ยมเป็นน้ำเงิน

       ราคา     สีแดงถูก     สีน้ำเงินแพง     สีเขียวขาด


  
ช่อง TGN 

   คู่    1    5      เปิดเสื้อเป็นแดง      ปิดเสื้อเป็นน้ำเงิน 
  
   คู่     2    3    4      สลับ  

         ราคา    ซ้ายแพง     ขวาขาด


มวยชอบ

ช่อง 3    รุ่งแสงตะวัน 
  
ช่อง 11 วิถีไทย   เพชรปิติ

ช่อง TGN    จ้าวเมืองคง  และ  เด่นลานนา    แถมด้วย   นิเชาว์

แค่ทัศนะนะครับต้องดูสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ในเวทีด้วยนะครับ

ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีครับ

ข้อมูลจากท่านอัศวิน


0 ความคิดเห็น: