วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ซิกมวย อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556


ซิกเดี่ยว
ช่อง 9    คู่       1    2      ตั้งแดง    นอนน้ำเงิน        3    4       สลับ
               ราคา     ลาย      ตั้ง   นอน    แกว่ง     
        
 ช่อง 7     คู่      1     ปิดแดง    เปิดน้ำ    คู่   2   3    4    5      สลับ
               ราคา              หู        ไหล่    กำปัน    คาง


ซิกอู๋
ช่อง 9    คู่    1   2   3    ชมพูแดง     เขียวน้ำเงิน  
                 ราคา     ตรงถูก    ขวางแพง    พัดไปมาขาด
               
ช่อง  7      คู่     1      3         ปิดเสื้อแดง   เปิดเสื้อน้ำเงิน 
                 คู่   2   4   5     เปิดเสื้อแดง    ปิดเสื้อน้ำเงิน 
                  ราคา   ขวาถือกระดาษหรือจับคางแพง    ซ้ายถือกระดาษหรือจับคางขาด   
ผ้าเช็ดหน้าไล่ลง


ซิกมวยชาตรี

ช่อง 9     คู่    1   3   4      ถือกระดาษวงกลมเป็นแดง    ถือกระดาษสี่เหลี่ยมเป็นน้ำเงิน
               คู่    2       สลับ   
                ราคา    สีเขียวถูก    สีน้ำเงินแพง     สีแดงขาด


ช่อง 7       คู่    1   2    4   5    เปิดแดง   ปิดน้ำเงิน     คู่        3         สลับ
                ราคา     ซ้ายแพง     ขวาขาด

0 ความคิดเห็น: