วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

เรตมวย ซิกมวย ช่อง7 อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556เรตเปิดหลังชั่งช่อง77777777777777777
1.โชคพิชิต 10/9
2.เสมอ เด่นพิชิต
3.เสมอ เมืองหนึ่ง
4.สี่มนุษย์ 5/4


เรต 11.00น.
1.โชคพิชิต 11/8
2.เสมอ ตลาดแขก
3.เสมอ เมืองสี่
4.สี่มนุษย์ 11/8ซิกเดี่ยว

ช่อง 9  คู่     1   ถือกระดาษขาวเป็นแดง     ถือกระดาษส้มเป็นน้ำเงิน   คู่    2   3  4  สลับ

               ราคา          ตั้ง   นอน    แกว่ง   ลาย   ผ้าเช็ดหน้าไล่ลง

       
 ช่อง 7     ยก      1    2   3    ปิดแดง    เปิดน้ำ     ยก      4    5      สลับ

               ราคา              หู     คาง     ไหล่    กำปัน    ผ้าเช็ดหน้าไล่ลงซิกอู๋

ช่อง 9    คู่    1   2       เขียวแดง     ชมพูน้ำเงิน  

               ราคา     ตรงถูก    ขวางแพง    พัดไปมาขาด

                คู่   3   4    ตั้งแดง       นอนน้ำเงิน

               ราคา     ชมพูถูก      เขียวแพง     พัดไปมาขาด

             
ช่อง  7      คู่     1    3         เปิดเสื้อแดง   ปิดเสื้อน้ำเงิน

                 คู่    2    4    5     ปิดเสื้อแดง    เปิดเสื้อน้ำเงิน

                  ราคา   ซ้ายถือกระดาษหรือจับคางแพง    ขวาถือกระดาษหรือจับคางขาด

ผ้าเช็ดหน้าไล่ลง

ซิกมวยชาตรี

ช่อง 9     คู่    1    3     4    ถือกระดาษวงกลมเป็นแดง    ถือกระดาษสี่เหลี่ยมเป็นน้ำเงิน

               คู่    2     สลับ

                ราคา    สีเขียวถูก    สีน้ำเงินแพง     สีแดงขาด


ช่อง 7      คู่    1   2   3   5    เปิดแดง   ปิดน้ำเงิน     คู่          4        สลับ

                ราคา     ซ้ายแพง     ขวาขาด

0 ความคิดเห็น: